Trang Chủ 2013 Tháng Tư

Lưu trữ hàng tháng: Tháng Tư 2013

Tác giả – NGUYỄN KHẮC PHƯỚC

Người làm biên tập web văn nghệ ví von gần giống như người lái đò. Không ít tác giả đương thời đã nên danh từ đó. Người chèo đò còn được chút tiền công, người biên tập thì chẳng có được một đồng thù lao nào thậm chí còn gặp nhiều buồn phiền, rắc rối, chê bai...
Anh Phước là vậy đó, anh đã lao vào văn nghệ với lòng đam mê không vụ lợi. Anh luôn siêng năng, nắn nót với tất cả bài viết trên trang VNQT một cách sáng tạo, để bài nào cũng đẹp về hình thức và chỉnh chu về nội dung