Trang Chủ 2013 Tháng Ba

Lưu trữ hàng tháng: Tháng Ba 2013

Tác giả – LÊ THIÊN MINH KHOA

Trong đời sống thơ ca Việt Nam hơn nửa thế kỷ qua, bên cạnh những cây đa, cây đề, có không ít những nhà thơ miệt mài, lặng lẽ sáng tác ra những “trang đời”, có ích cho tha nhân, góp nhặt những viên “gạch thơ” nhỏ bé, khiêm tốn của mình để xây dựng “tòa nhà thơ ca” Việt Nam.Một trong những nhà thơ đó là Lê Thiên Minh Khoa