Trang Chủ 2012 Tháng Mười Hai

Lưu trữ hàng tháng: Tháng Mười Hai 2012

Tác giả – NGUYỄN THỊ MÂY

Mây bắt đầu viết từ khi 11 tuổi. Đó là những bài thơ ngô nghê . Nhưng không hiểu sao được Chương trình Thiếu nhi của Đài phát thanh chọn đọc. Và báo Tuổi Ngọc cũng có đăng vài bài.

Bình yên biên giới – Bút ký La Ngạc Thụy

Đành phải chia tay với cán bộ, chiến sĩ đồn biên phòng Kà Tum dù cuộc chuyện trò vẫn chưa có độ dừng. Hẹn với lòng sẽ trở lại “cùng sống với đồn” để có những tác phẩm xứng tầm với bao gian lao, nguy hiểm của bộ đội biên phòng giữ bình yên biên giới.

Tác giả – ĐÀM LAN

Đàm Lan là vậy đó ...
Trời sinh Em để viết văn và làm thơ không biết mệt mỏi

Tác giả Nguyễn Thị Kim Ngân

Cớ sao sông cứ lượn vòng?
Để con đê - Kẻ phải lòng lượn theo!