Trang Chủ 2012 Tháng Mười

Lưu trữ hàng tháng: Tháng Mười 2012

Miền Tây luyến nhớ miền Đông – Bút ký La Ngạc Thụy

Lần thứ ba, nhà thơ Vĩnh Thuyên gọi điện: Sao anh, đi được không. Anh em văn nghệ sĩ miền Tây đang ngóng chờ mình đó. Cứ lỡ hẹn hoài kỳ quá!

Thế là đi. Rủ bỏ mọi thứ để đi. Bất chấp rất nhiều công việc đang chờ.