Trang Chủ 2012 Tháng Chín

Lưu trữ hàng tháng: Tháng Chín 2012

Tác giả Nguyễn Hồng Duyên

với hoatim thơ là người bạn tình trung thành nhất hơn tất cả người bạn nào.

Tác giả Phạm Ngọc Thái

Thiết nghĩ: Đời người sinh ra trong cõi trần ai… âu cũng chỉ là bể khổ trầm luân, cái nợ đời mà ta phải trả, trả xong rồi thì chết cuốn theo đi những cát bụi cuộc đời. Nhưng liệu "thơ" có phải cũng ở trong cái nợ đời, nợ kiếp ấy không?