Trang Chủ 2012 Tháng Sáu

Lưu trữ hàng tháng: Tháng Sáu 2012

Tác giả TRẦN NHÃ MY

Chuyện đời thường không phải như thơ, không phải là bài hát
là một ngày anh đi khỏi
anh đi ra ngoài em.
( thơ T.N.M )

Đời người – đời thơ Phan Phụng Văn

Nữ sĩ Phan Phụng Văn sinh năm 1929 tại làng Thái Bình, Tây Ninh. Chị là một trong những người tham gia thành lập Hội VHNT Tây Ninh. Chị là tác gỉa của 5 tập thơ xuất bản trước năm 1975 và 3 tập thơ xuất bản sau năm 1975. Tuy tuổi đã cao, nhưng nữ sĩ vẫn tích cực tham gia sáng tác thơ văn. Cả cuộc đời chị đã dành cho văn thơ.