Trang Chủ 2012 Tháng Tư

Lưu trữ hàng tháng: Tháng Tư 2012

Tác giả NGUYỄN XUÂN KHANH

Một đời trãi nghiệm với đời
Thắng, thua, được, mất ai người hơn ai?
Gió trăng cái thuở ban mai
Bao lần lổi hẹn - đắng cay trong đời?
( thơ N.X.K )