Trang Chủ 2012 Tháng Ba

Lưu trữ hàng tháng: Tháng Ba 2012

Tác giả HƯƠNG TRÀ

Tôi dạo tìm tôi qua nỗi buồn cổ tích
Giữa thực hư tiếng vọng xa mờ.
( thơ H.T )

Tác giả LÊ VĂN THẬT

Nửa đời ...cắn bút tìm thơ
Chưa xong đâu !
những ước mơ giữa đời !
( thơ L.V.T )

Tác giả HÀN TƯƠNG THI

Áo mới vừa may em có vận?
Mùa xuân xinh rứa; phấn hương nồng
Cho ta chừ ước ngày xum họp
Đây phút đoàn viên xuân ấm lòng.
( thơ H.T.T )