Trang Chủ 2012 Tháng Hai

Lưu trữ hàng tháng: Tháng Hai 2012

Bến quê – Tản văn La Ngạc Thụy

Cầu Quan! Dấu ấn đặc trưng của Tây Ninh. Không hiểu từ bao giờ chiếc cầu ấy đã ghi đậm dấu ấn trong tiềm thức của tôi.

Tác giả HỒNG NGUYÊN

Mưa phùn rét tái thịt da
Rối lòng bao kẻ bán hoa ế thừa
Gãy cành bán chẳng ai mua
Bên hồ lệ rụng cuối mùa cùng hoa.
( Trích )