Trang Chủ 2011 Tháng Mười

Lưu trữ hàng tháng: Tháng Mười 2011

Nắng mưa Đà Lạt – Tản văn La Ngạc Thuy

Chiếc xe dừng lại trước sân Nhà Sáng tác Văn học Nghệ thuật Đà Lạt – Lâm Đồng, cửa xe vừa mở ra, hơi lạnh đột ngột ùa vào. Không như cánh văn nghệ sĩ mới đi trại hối hả xuống xe, như sợ trể giờ, vai mang tay xách hành trang nối bước theo nhạc sĩ Lê Hữu Trịnh – Trưởng đoàn liên hệ văn phòng làm thủ tục nhập trại. Tôi thản nhiên ngồi lại trên xe nhìn khuôn viên nhà sáng tác.