Trang Chủ 2011 Tháng Chín

Lưu trữ hàng tháng: Tháng Chín 2011

Tác giả ĐẶNG THỊ QUỲNH HƯƠNG

Con đường mùa thu không lá vàng lác đác
Mười năm trở về
Như trẻ thơ ngơ ngác
Lạc nửa đời người… Sao mãi trốn tìm nhau.
( thơ Đ.T.Q.H )

Tác giả VĨNH THÔNG

Một ngày ta tìm lại mình
Thôi thì cứ tìm lại một thời còn biết thương biết nhớ
Dẫu rằng…
Thời ấy đã xa.
( Thơ V.T )