Trang Chủ 2011 Tháng Sáu

Lưu trữ hàng tháng: Tháng Sáu 2011

Tác giả Nguyễn Nguyên Bảy

Nguyễn Nguyên Bảy, sinh năm 1940 tại Hà Nội, công tác nhiều năm trong ngành Phát Thanh và Truyền hình, đã nghỉ hưu từ 2000, hiện ở tại 92 Ký Con Quận 1,TPHCM.

Tác giả NGUYỆT LÃNG

cuộc đời đẩy tôi xa quê
tôi đi mà cũng ít khi nhớ làng
chỉ còn một chiếc đò ngang
tôi mang theo mớ hành trang đời mình.
( thơ N.L )