Trang Chủ 2011 Tháng Năm

Lưu trữ hàng tháng: Tháng Năm 2011

Tác giả VÕ LÀNG TRÂM

Sự nghiệp khơi nguồn thân lận đận
Công danh khép lại miệng cười tươi
Bâng khuâng hồi tưởng thời xưa cũ
Tìm lại tuổi thơ thuở cuối đời . . .
( thơ V.L.T )

Tác giả HƯƠNG THU

Trăng tà cuối nẻo trăng dần khuất
Hoa úa trên cành hoa cứ mơ.
( thơ H.T )