Trang Chủ 2011 Tháng Hai

Lưu trữ hàng tháng: Tháng Hai 2011

Tác giả Kha Tiệm Ly

Tên thật: Thái Quốc Tế
Sinh năm 1947
Quê quán: Thạnh Phú - Bến Tre.
Hiện ngụ: Bến Tre.
Các bút danh khác: Vũ Chương, Lam Kha, Thái Quốc Tế.
Nghề nghiệ: Giáo viên Văn
Sáng tác thơ Đường luật từ năm lớp 6.
Có thơ và truyện ngắn đăng trên các báo địa phương và trung ương.