NÁO NỨC – Thư Hoàng

0
24

 

NÁO NỨC

 

Kết quả hình ảnh cho dám cưới

 

Đang lặng bỗng vui đám cưới về
Lễ đường hoa biện cỗ bàn thuê
Trẻ trung chú rể đang thì lớn
Thùy mỵ nàng dâu mới cập kê 
Cổ điển mâm trầu hai họ kết
Văn minh tháp rượu trẻ giao thề
Lượt là y hệt trong ngày Hội
Ăn ké dì, cô cũng chỉnh tề.

                                12/12/15
                             Thư Hoàng