Tràm Chim thương nhớ – Bùi Nguyên Bằng

0
39

tràm chim

Tràm Chim thương nhớ

Bùi Nguyên Bằng

Bàng bạc dưới trời sen nở hoa
Hương đồng cỏ nội ý giao hòa
Đầm năng trải lối xanh màu mắt
Cánh vạc nghiêng chiều dáng thướt tha
Ngan ngát tràm thơm len kẻ lá
Khói lam chiều quyện nóc nhà xa
Tràm Chim một góc trời thương nhớ
Đồng vọng trông vời ta với ta.

BNB

Có liên quan

0 BÌNH LUẬN