Tác giả: Bài viết của "Nguyễn Duy Xuân"

Tác giả: Nguyễn Duy Xuânwp booster error:
td_api_base::mark_used_on_page : a component with the ID: thumbnail is not set.

VIỆT NAM – TỔ QUỐC ANH HÙNG – Nguyễn Duy Xuân

Tôi nghe tiếng cha ông
Từ ngàn xưa vọng lại
Triệu Thị Trinh cất lời khảng khái
Cưỡi gió, đạp sóng chém cá kình ở biển Đông
Sóng Bạch Đằng lại cuộn dâng nhấn chìm tàu giặc