Tác giả: Bài viết của "Mặc Phương Tử"

Tác giả: Mặc Phương Tử

NHƯ CUỘC TUẦN LƯU – Mặc Phương Tử

Xoay chiều ngọn bấc đau lòng vạc
Trở giấc phong hồ lạnh điếm canh.

NỬA ĐỜI…- Mặc Phương Tử

Nửa đời xưa
Đã qua đi
Nửa đời còn lại
Chút gì không hư.

DỪNG BƯỚC BẾN PHƯƠNG HỒNG – Mặc Phương Tử

BẾN PHƯƠNG HỒNG cỏ tình ca

Trời Vô ưu - giữa ta bà vô ưu

Cò gì thật, có gì hư ?

Có chi ! là cuộc tầm ngư tự rày !

VÒNG XOAY Ý THỨC – Mặc Phương Tử

Năng lực tâm hồn vẫn mãi phát sinh

Những cọ xát qua ngàn vòng xoay ý thức

Sự thoát ra...

Là thực tại an bình.

Viên Dung – Như Thị & GIỮA DÒNG NHÂN ẢNH – Mặc Phương Tử

Thanh tịnh Đạo tràng thường lặng lẽ
An nhiên bản thể phải âm thầm.

NHỚ MÙA ĐẢN SINH – MẶC PHƯƠNG TỬ.

Sáng ra

Tưới nước vườn chùa

Cho hoa lá cỏ nở đùa sắc hương

Giữa trưa

Thả giấc vô thường

Bên thềm mây trắng mười phương tụ về.

NỬA KHUYA THỨC GIẤC – Mặc Phương Tử

Nghĩ mà thôi
Ước mộng gầy
Vui buồn cho trót bước đày đoạ qua
Nghĩ mà thôi
Phận người ta
Nhục vinh như thể phù hoa chợ đời.

CÒN VẠN KHỐI TÌNH – Mặc Phương Tử

Thì thôi đấy...

Chuyện đã đành,

Thì thôi nhỉ,

Gió qua mành tuyết sương.!

Một mai,

Rồi nữa... còn hương

Đêm tàn rựng ánh trời Phương Nam hồng.

ƯỚC VỌNG & TÂM XUÂN – Mặc Phương Tử

“Lòng tôi đã bạc theo màu áo
Phong pháo giao thừa cũng tã tơi
Chén rượu mừng xuân tôi chẳng uống
Chỉ uống đêm nay những ngậm ngùi!”

SAIGON ƠI ! – MẶC PHƯƠNG TỬ

Người năm xưa, nay kẻ còn kẻ mất !

Bạn cũ, có người về ẩn khói sương

Đường nhân thế mây ngàn trôi tất bật

Còn đâu đây hồn cát bụi tha phương.