Tác giả: Bài viết của "HỒ THU"

Tác giả: HỒ THU

CHÙM THƠ – Hồ Thu / HỌA: NguyênHoang

Giấc điệp mơ màng chưa thả mộng
Hồn thơ lấp lánh đã trao tình