Tác giả: Bài viết của "HÀN LONG"

Tác giả: HÀN LONG

Hàn Long (NHỚ MẸ – MẮC TÌNH)

Nhớ buổi trưa nào mẹ nhặt me
Cho con dăm trái nấu canh chua.
Với cá Rô đồng hay cá Dứa.
Ngon quá mẹ ơi! Chén canh Hè.
(Trích)Hàn Long