Tác giả: Bài viết của "Hà Văn Sỹ"

Tác giả: Hà Văn Sỹ

CHÙM THƠ – Hà Văn Sỹ

Jet(S)-tar xé mây trời lên bơ vơ
Tầng mây gần quên mây xa mờ
Bỏ lại em Sài Gòn còn ngái ngủ
Như hôm nào anh thử tập mần thơ