Tác giả: Bài viết của "HÀ NGỌC KIM"

Tác giả: HÀ NGỌC KIM

CÂU ĐỐI / Xuất: Nguyễn Gia Khanh / Đối: Phạm Duy Lương, Phan Tự Trí,...

Rượu KHỈ uống HẦU bạn THÂN


wp booster error:
td_api_base::mark_used_on_page : a component with the ID: thumbnail is not set.

CHÙM THƠ – Hà Ngọc Kim

Ngọn bút quan hà vương vấn nỗi
Con đò viễn xứ xốn xang vương

CHÙM THƠ – Hà Ngọc Kim

Lời ru ủ mộng đà vô vọng
Giọt sữa cầm hơi cũng ngặt nghèo