Tác giả: Bài viết của "GM. Nguyễn Đình Diệm"

Tác giả: GM. Nguyễn Đình Diệm

CHẠNH NHỚ… – Như Thu / Họa: Phan Tự Trí, Hữu Hảo, Lê Đăng...

Đến tiệm trà sen nôn nóng hỏi Vào hàng chả quế rụt rè thưa

CÂU ĐỐI / Xuất: Nguyễn Gia Khanh / Đối: Phạm Duy Lương, Phan Tự Trí,...

Rượu KHỈ uống HẦU bạn THÂN