Tác giả: Bài viết của "GIÓ PHƯƠNG NAM"

Tác giả: GIÓ PHƯƠNG NAM

Gió Phương Nam – NÓI VỚI DÒNG SÔNG

Sóng dào dạt dâng miền em khao khát
những ngôi sao nhay nháy bên trời
đêm huyền ảo sông và trăng huyền ảo
vớt câu hò đắm đuối giữa bờ môi
(Trích)


wp booster error:
td_api_base::mark_used_on_page : a component with the ID: thumbnail is not set.

Gió Phương Nam – NÓI VỚI DÒNG SÔNG

Sóng dào dạt dâng miền em khao khát
những ngôi sao nhay nháy bên trời
đêm huyền ảo sông và trăng ảo giác
vớt câu hò đắm đuối giữa bờ môi

(Trích)

Gió Phương Nam – VƯỜN QUÊ

Con thuyền bến vắng nằm mơ
Gió lay thức cả bãi bờ phù sa
(Trích)