Tác giả: Bài viết của "Giang Thiên Tường"

Tác giả: Giang Thiên Tường

Thương Hoài Quê Hương – Nhạc và lời : Giang Thiên Tường, Hòa âm...

Nhạc và lời : Giang Thiên Tường Hòa âm : Quang Đạt Trình bày : Diệu Hiền

Phiêu lãng vườn đào – Nhạc và lời Giang Thiên Tường Ca sĩ Diệu...

Nhạc và lời Giang Thiên Tường - Ca sĩ Diệu Hiền - Hòa âm Quang Đạt

Cánh thư duyên tình – Nhạc và lời: Giang Thiên Tường, Hòa âm :...

Nhạc và lời: Giang Thiên Tường Hòa âm : Quang Đạt Trình bày: Thúy Huyền

Hoa xuân tình nhớ – Nhạc Giang Thiên Tường – Ca sĩ Ngọc Quy

Hoa Xuân Tình Nhớ
Nhạc và lời : Giang Thiên Tường
Hoà âm : Võ Công Diên
Ca sĩ : Ngọc Quy

Trăng Mờ Trên Chiếc Cầu Treo – Nhạc và lời: Giang Thiên Tường –...

Nhạc và lời: Giang Thiên Tường Hòa âm: Đặng Vương Quân Trình bày : Tâm Thư.

Một chiều mất nhau – Nhạc và lời: Giang Thiên Tường Hòa âm: Đỗ...

Gió thu v62 ngậm ngùi lặng lẽ ra đi

Bên đường xưa câu nhắn vĩnh biệt