Tác giả: Bài viết của "GIẤC THU"

Tác giả: GIẤC THUwp booster error:
td_api_base::mark_used_on_page : a component with the ID: thumbnail is not set.

Chùm lục bát – ...

thuyền trăng ngập bể lung linh
để hòn cát chảy giật mình thốt than
nửa đêm sương nhỏ ánh vàng
lá lư lắc chối hương tàn môi phai
(Trích)