Tác giả: Bài viết của "Đỗ Thanh Liêm"

Tác giả: Đỗ Thanh Liêm

VÕ TẤN HÙNG HOẠ THƠ ĐỖ THANH LIÊM

Hồ Tây xương cốt hòa mây nước,
Nhà cửa sân vườn lẫn gió sương.