Tác giả: Bài viết của "Đặng Xuân Xuyến"

Tác giả: Đặng Xuân Xuyến

Đặng Xuân Xuyến đọc: QUẢNG NGÃI – CÂU THƠ NẶNG TÌNH CỐ THỔ ...

Sau khi đọc nhiều bài thơ của Vũ Hồ, tôi nhận ra một điều: Ông là một người tài hoa trong thơ, nhưng trong toàn bộ thơ của ông thể hiện một nỗi cô đơn - cô đơn đến tận cùng.” (VŨ HỒ với "Nỗi buồn trăm năm"

Ngâu về & Đợi Ngâu – ĐẶNG XUÂN XUYẾN

Nghiêng vành nón

giấu buồn theo sóng gợn

 

Đã Ngâu đâu

mà rưng rức chân cầu

Hương Quê – Đặng Xuân Xuyến

Hương cốm nhà bên duyềnh sang nhà hàng xóm

Cô bé thậm thò vắt ngang dải yếm

Níu bờ sông

Ơi ời “ra ngõ mà trông

Vi vút gió đồng...

Bùa yêu – ĐẶNG XUÂN XUYẾN

Biết không

Men đủ thì rượu mới nồng

Than vừa thì lửa mới đượm

Phải áo quần đâu mà thử ướm

Tình yêu không phép cộng trừ...

Đọc bài thơ HƯƠNG DƯƠNG CẦM của Nguyễn Thanh Lâm – Đặng Xuân Xuyến

Mở đầu bài thơ là giọng thơ thiền, ngộ đạo thường thấy của nhà thơ: Lặng lẽ quan sát, lặng lẽ chiêm nghiệm để lặng lẽ rút ra những kinh nghiệm sống trong cõi tạm của đời người:

Nhớ mẹ – Đặng Xuân Xuyến

Lòng quặn thắt

Nhớ những chiều nắng tắt

Kẽo kẹt gánh rau mẹ vội về nhà

Dáng mẹ xiêu xiêu run rẩy chiều tà

.

NGƯỜI THƠ – Đặng Xuân Xuyến

Người thơ

tấp tểnh in thơ

Mang thơ

dọa tặng trăm họ

TÌNH BÁN MUA – Đặng Xuân Xuyến

Người trước tôi em thề non hẹn biển

Người trước nữa em hẹn biển thề non

VĂN THÙY “DỊ NHÂN” & ĐỜI KHÁT – Đặng Xuân Xuyến

Này thì khát!

Uống cho đời đỡ khát

Rượu tình đời men ủ nhiều năm

Khát chất chồng

dồn nén

tháng năm

Ta đốt cạn cái đong đời cay đắng

Đường dài – ĐẶNG XUÂN XUYẾN

- Đừng mà.

Ở lại đi em

Ngoài kia

Trời đã buông rèm từ lâu.