Tác giả: Bài viết của "Cao Bồi Già; Thục Nguyên; Võ Tấn Hùng; Đoàn Đình Sáng; Lý Đức Quỳnh; Trần Như Tùng; Thi Lệ Trang;"

Tác giả: Cao Bồi Già; Thục Nguyên; Võ Tấn Hùng; Đoàn Đình Sáng; Lý Đức Quỳnh; Trần Như Tùng; Thi Lệ Trang;

ĐIÊU LOẠN – Cao Bồi Già / Họa: Thục Nguyên; Võ Tấn Hùng; Đoàn...

ĐIÊU LOẠN   Tự hỏi trông xem cái sự đời Chẳng đùa mà ấy cứ trêu chơi Quân gian múa lưỡi xưng công đức Kẻ cắp khoa ngôn dạy...