Tác giả: Bài viết của "Bửu Tùng; Thanh Hoà"

Tác giả: Bửu Tùng; Thanh Hoà

HOÀNG HOA MÙA XUÂN – Văn Thanh / HỌA: Như Thu; VLT; Phương Hà;...

Bão táp mưa sa thêm thắm lại Mây hồng gió ấm lại xinh ra