Tác giả: Bài viết của "Bửu Tùng;: Hữu Hảo"

Tác giả: Bửu Tùng;: Hữu Hảo

TÂM SỰ CÁNH HOA DẠI – Bửu Tùng / Họa: Hữu Hảo, TLK,...

Sương khuya đọng má cành lam lũ  Gió sớm lùa vai bóng mập mờ