NÍU-BUÔNG… – La Thuỵ

0
72

 

NÍU

Níu mây dừng bước phiêu linh

Níu trời hẹp bớt mông mênh tình sầu

Níu trăng ngơ ngẩn đêm sâu

Níu tình huyền mộng bên cầu sắc không

 

 

BUÔNG

Buông thân đẫm bụi ta 

Buông tình ng cuộn hải  giận yêu

Buông hồn theo gió phong phiêu

Trí buông xuôi nốt tàn chiều vô ngôn

 

 

NÍU BUÔNG

Níubuông… mòn mỏi dặm về

Níucòn nuối tiếc cơn 

Buông sao rời  mệt mề tình xa

Ừ thì tin nhạn la đà

Níu buôngbuông níu yên  huyễn 

 

 

XẢ

Xả lòng vơi nhẹ tục căn

Suối nguồn xả gột trần tâm não phiền

Xả tình hồn trí an nhiên

Xả hương tục lụy xuôi miền  ưu

 

 

                               LA THỤY

Có liên quan

0 BÌNH LUẬN