NHƯ MỘT CHUYẾN TÀU – Mặc Phương Tử / HỌA:  Nguyễn Gia Khanh; Mai Quang; Thy Lệ Trang; Lê Đăng Mành

0
113

NHƯ MỘT CHUYẾN TÀU

 

Tháng ngày như một chuyến tàu thôi,

Vừa mới rời ga, trạm kế rồi !

Dốc mộng đã phai màu lữ thứ

Chuyện lòng còn đọng chén ly bôi.

Hiềm vì thế sự từng con nước

Trót nỗi tâm tư những mảnh đời.

Chiều xuống tàn năm trên gác vắng

Thềm xuân lác đác bóng xuân rơi.

                           MẶC PHƯƠNG TỬ.

HỌA:

 

ĐÂU BÓNG XUÂN XƯA

 

Bỗng đến lại đi, chỉ thế thôi!

Xuân xưa nỡ bỏ cả ta rồi

Trong chiều Nguyên đán sao cay lệ

Giữa phút Giao thừa chợt đắng bôi

Bóng đã tàn theo cơn mộng điệp

Hồn chưa ấm với mảnh hương đời

Ngoài hiên vẫn thoảng làn sương lạnh

Có lẽ đông còn nuối tuyết rơi! 

                           Nguyễn Gia Khanh

 

NHƯ LÀ QUÁN TRỌ

 

Cõi thế như là quán trọ thôi,

Người đi kẻ đến dĩ nhiên rồi!

Nhân duyên ấy hẳn vô huyền mộng

Nghiệp quả  đâu là nhất trảng bôi?

Mai rũ Đông về  trơ vóc hạc

Hoa chào Xuân đến tỏa hương đời

Năm tàn, khách lữ đầu sương nhuộm

Mấy tiếng chuông chiều giục giã rơi!

                                         Mai Quang

XUÂN PHAI…

Cho T.

 

Có tiếc vô vàn cũng vậy thôi

Phượng Hoàng gãy cánh tự lâu rồi

Đêm tàn, chua xót đêm tràn mộng

Lệ tiễn, ngậm ngùi lệ đẫm bôi

Gió lạnh chưa nhòa môi má phấn

Men cay đã nát mảnh xuân đời

Hoàng hôn nối tiếp hoàng hôn phủ

Tuyết trắng bên đồi lác đác rơi !

                                Thy Lệ Trang

 

NẮNG XUÂN

Đi ở bốn mùa cứ thế thôi

Tàn ,tươi là lẽ tất nhiên rồi

Hằng mơ tao ngộ cầm bằng hữu

Những ước tương phùng cạn chén bôi

Đố kỵ thường xoay tuồn rách chỗ

Tị hiềm hay trở cứa đau đời

Bất ngờ nghe tiếng làn xuân gọi

Nắng xuống bên thềm thánh thót rơi

                                   Lê Đăng Mành

Có liên quan

0 BÌNH LUẬN