NGÔI TỬ TẾ – Đàm Lan

0
32

 

NGÔI TỬ TẾ

 

Nếu bạn “bị” tạo hóa xếp vào Ngôi Tử Tế

Thì bạn hãy chuẩn bị đi trước những tai ngược cuộc đời

Bạn hãy hiểu cứ nghiễm nhiên mà thiệt thòi mọi thứ

Dù có miệng nhưng chẳng thể nào đòi công bằng dẫu chỉ một câu

 

Khi bạn ngồi vào Ngôi Tử Tế nghĩa là nợ đời chất nặng hai vai

Bạn cứ còng lưng mà trả mà trả mà trả chẳng đợi ai đòi

Bạn trả từ tâm thức từ bản chất từ những hiển nhiên hành động

Cả những khi bạn vừa khóc vừa thực hiện những điều Tử Tế

 

Sự Tử tế của bạn nhân gian sẽ xem như một món hời

Thản nhiên thụ hưởng và ném trả những mỉa mai giễu cợt

Họ ngỡ bạn quá đần độn chẳng tự biết mình đang làm gì

Cho dù bạn có miệng những vẫn chẳng thể nào thốt nổi một câu

 

Bởi vì bạn được thả xuống trần gian này để cân bằng lại vài thứ

Và cũng không hề phí hoài khi bạn cần mẫn bắc bậc cho người đi

Nếu người đời bước lên được một mặt phẳng từ đôi vai của bạn

Thì có nghĩa bạn đã hoàn thành sứ mạng của Hóa Công

 

Nên dẫu có muôn ngàn đắng cay trầy trụa

Bạn vẫn cứ phải sống hết cho cuộc đời bằng Sự Tử Tế hiển nhiên

Mỗi phân vai của tạo luật không hoàn toàn vô nghĩa

Bởi những tương phản trắng đen hay dở làm bật lên nhận thức làm Người

 

Bạn đừng thắc mắc vì sao mình không biết bon chen giành giật

Cũng đừng tự sỉ vả mình sao cứ cung cúc mà hiến dâng

Dù quá biết quá thẩm thấu câu đời đen nghĩa bạc

Giản đơn thôi “Bạn đã bị Tạo Hóa xếp vào Ngôi Tử Tế”

 

ĐÀM LAN

Có liên quan

0 BÌNH LUẬN