MỪNG XUÂN – Nguyễn Đắc Thắng

0
54

MỪNG XUÂN

*Thể đối xứng/ họa thơ Huy Vụ

 

Xuân mai rộ nở rộ mai xuân

Vần chuyển tiết sang tiết chuyển vần

Vị thoái dê già dê thoái vị*

Thân hầu khỉ đột khỉ hầu thân

Thắm tươi hoa dáng hoa tươi thắm

Ngần sáng ý trong ý sáng ngần

Ngắm lại ngày qua ngày lại ngắm

Ngân chiều ráng tắt ráng chiều ngân

                              Nguyễn Đắc Thắng

 

Chú thích của tác giả (người phụ trách không trách nhiệm về chú thích nầy): (*) Vị là một từ xưa, khác của Mùi (Ất Mùi  = Ất Vị)

Có liên quan

0 BÌNH LUẬN