MÀU THƯƠNG SỢI NHỚ – Bửu Tùng

0
29

Màu Thương Sợi Nhớ 

(Tặng những người lính xa nhà.) 

Màu thương sợi nhớ mũi kim đan
Bóng mỏi canh khuya giữa nến tàn
Xóm nhỏ tay viền len dấu ái 
Miền xa gót trấn đợt phong hàn
Duyên trao lính chiến trời biên ải   
Áo gởi tình quê nẻo dặm ngàn
Én hãy dìu Xuân về sóng biển
Mây hồng phủ kín đỉnh bình an

                                 Bửu Tùng
                                 12/1/2016

Có liên quan

0 BÌNH LUẬN