LÃO BUỒN –  Trần Như Tùng

0
48

LÃO BUỒN

 

Tuổi lão qua nhiều đến ngán xuân

Tay run mồm méo ngại vô ngần.

Nói năng lắp bắp ngô ra sắn

Ăn uống lùng nhùng đũa rớt chân.

Thấy chúc an khang mà sởn gáy

Nghe mừng phúc thọ khiến bay thần.

Ngồi dài nuôi hại buồn vui lẫn

Diêm Chúa ơi Người cứu vớt thân.

                                 Trần Như Tùng

Có liên quan

0 BÌNH LUẬN