GỞI TÁO QUÂN – Bửu Tùng

0
14

GỞI TÁO QUÂN

Hai ba tháng Chạp cách vài giây
Cá chép trên lưng chở khách đầy
Áo rộng cài khuy rời hạ giới
Tờ dài quấn cuộn hướng cung mây
Đừng quên biển cả thuyền ghe yếu   
Hãy nhớ làng quê lúa mạ gầy
Gởi Táo đôi lời xin Thánh Thượng
Bính Thân dạ ấm giữa sum vầy

                                   Bửu Tùng
                                    21/1/2016

Có liên quan

0 BÌNH LUẬN