DUYÊN PHẬN – Bích Vân

0
1701

 

DUYÊN PHẬN 


Thương cho duyên phận má hồng
Người thời như đoá hoa nồng hương xuân
Nhởn nhơ ong bướm vờn quanh
Dập dìu đưa lối vườn xanh mộng vàng
Người thời tựa đoá hoa tàn
Không hương, vô sắc, lỡ làng duyên xưa
Chẳng ong bướm lượn đong đưa
Ngậm ngùi hoang vắng vườn chưa ngõ vào
Trách Trời sao nỡ thấp cao
Bẽ bàng duyên kiếp, lao đao một mình

Bích Vân (T.P HCM)

Có liên quan

0 BÌNH LUẬN