Đất Đứng hoạt động trở lại

0
187

Bạn đọc và bạn viết thân mến!

Sau thời gian Đất Đứng tạm ngưng hoạt động để thực hiện theo công văn số 611/STTTT-BCXB về việc chấn chỉnh hoạt động đưa tin lên Trang thông tin điện tử của Sở Thông tin & Truyền thông Tây Ninh.

BQT Đất Đứng đã thực hiện đúng theo hướng dẫn: Đã tháo gỡ những bài từ trích nguồn trang web khác, không đưa tin trích nguồn từ các Trang thông tin điện tử khác, không cung cấp chức năng bình luận … chỉ thuần túy đăng tải những tác phẩm văn học nghệ thuật với mục đích: "Trao đổi và ươm mầm văn học – Giữ gìn và bảo tồn bản sắc văn hóa Việt Nam".

Nay Đất Đứng tiếp tục hoạt động trở lại, trân trọng mời các bạn cộng tác theo đúng những yêu cầu trện.

Ban quản trị Đất Đứng

0 BÌNH LUẬN