wp booster error:
td_api_base::mark_used_on_page : a component with the ID: thumbnail is not set.

Nhớ Bác Tư Hi Đạm – Phan Kỷ Sửu

" Tuyệt vời, cao đẹp một vì sao
Xuyên suốt trăm năm vẫn thắm màu
Tỏa ánh công nông bền khí thế
Soi đường cách mạng vững cao trào..."

AHLLVT Phan Văn Điền – Người 3 lần mưu sát Tổng thống Ngô Đình...

Phát súng trên cao nguyên nhằm vào Ngô Đình Diệm – Tổng thống chính quyền Sài Gòn của người chiến sĩ cách mạng vào ngày 22/2/1957 đã đi qua hơn năm thập kỷ, nhưng dư âm của nó vẫn còn mãi. Người chiến sĩ đó là người tử tù không số, nhân chứng lịch sử của những ngày cả miền Nam sục sôi phong trào đấu tranh chính trị kết hợp với vũ trang diệt ác để bảo vệ Đảng, bảo vệ cơ sở cách mạng, đòi kẻ thù nghiêm chỉnh chấp hành Hiệp định Genève- Mười Thương.