NHẶT HƯƠNG – Xướng Thư Hoàng & Đa cảm – Họa Nguyễn Huy Khôi

Vài vòng quay nữa đời thôi nhọc
Chút gió lên là giấc đủ mơ

NHÀ QUÊ TRONG DỊP LỄ TẠ ƠN – Thanh Hòa / họa: Thy...

Có lúc mưa rào cây ướt át Đôi khi gió lạnh lá tơi bời

ĐÔNG CẢM HOÀI –   Lê Đăng Mành / HỌA: Thích Tín Thuận; Phan...

Quạnh quẽ đường xưa cứ tưởng là… Khốn nạn đừng theo lề những kẻ…

XƯỚNG HỌA- Lê Đăng Mành, Võ Tấn Hùng

Vinh hoa trước mắt làn mây tụ,

Phú quý bên cầu con nước trôi.

Sơn nữ – Cao Bồi Già – Họa Nguyễn Huy Khôi

Bờ môi chín mọng,say quên lối
Đôi mắt trong veo,hút lạc hồn

NHƯ MỘT CHUYẾN TÀU – Mặc Phương Tử / HỌA:  Nguyễn Gia Khanh; Mai...

Dốc mộng đã phai màu lữ thứ Chuyện lòng còn đọng chén ly bôi.

NÓI XẤU VỢ – Lệ Lệ / HỌA:   Huy Vụ;  Thục Nguyên

Chân tiên sao ngỡ là chân cọp Gót ngọc mà sao tựa gót chì

NGẬM NGÙI (( Hoạ thơ Phương Hà ) – Trần văn Hạng

Người có buồn thương nơi xứ lạ ? Ta luôn sầu nhớ chốn cô phòng

CÁC LOẠI MẶT – Xướng Kha Tiệm Ly & KẺ HAI MẶT – Họa...

Bụng quỷ mặt người, quân độc ác,
Đầu trâu mặt ngựa. đám cô hồn

BÁT NHẤT – Cao Bồi Già / Họa : Trần Lệ Khánh; Lê Trường...

Nhất bôi vui Tết đầy mơ đẹp Nhất cốc mừng Xuân ắp mộng say