KHÔNG ĐỀ – Thy Lệ Trang / HỌA: Thư Hoàng; nguyênHOANG; Võ Tấn Hùng

Một phiến thi sầu trao lỡ dở Nửa vầng trăng lạnh rụng ơ hờ

GIAO TÌNH (Thuận – Nghịch độc) – Nguyễn Gia Khanh / HỌA: Thy...

Đàn gọi nhạn bay tung cánh vỗ Sắc khoe hoa tỏa ngát hương trao

CHIM LỒNG –  Đoàn Đình Sáng./ HỌA: Nguyễn Gia Khanh; Thy Lệ Trang 

Phận sãi chùa đành nương chốn ấy Con quan ghế vẫn giữ nơi này

NGHĨA THƠ (Họa thơ Lê Đăng Mành) – Võ Tấn Hùng

Nặng nghĩa Xứ Dừa thương sớm nắng,

Đậm tình Đất Lửa nhớ chiều mưa.

ĐỢI XUÂN SANG (Thể Thuận nghịch độc) – Ngọc Ẩn Nhi Huyền /...

Vơi lặng nước lần bao nhật nguyệt Khuyết tròn trăng lúc mấy thiên thanh

GỬI NGƯỜI EM PHƯƠNG XA –  Thy Lệ Trang

ờ sông, khóm trúc nghiêng mình đợi Dãy nắng, hàng dừa dõi mắt trông

VÕ TẤN HÙNG HOẠ THƠ ĐỖ THANH LIÊM

Hồ Tây xương cốt hòa mây nước,
Nhà cửa sân vườn lẫn gió sương.

MỪNG BẠN LÀM SUI – Thy Lệ Trang / HỌA: Cao Bồi Già-Phan Tự...

Cha tốt, mẹ hiền vun đấp phước
Con ngoan, rể quý dựng xây đời

THƠ HỌA (Thể thuận nghịch độc) – Thy Lệ Trang; nguyênHOANG

Thêm tiếc mộng tàn hương lửa nguội Khướt say hồn đắng rượu ly đầy

MÀU THƯƠNG SỢI NHỚ – Bửu Tùng / Họa: Văn Thanh, Trần...

Duyên trao lính chiến trời biên ải    Áo gởi tình quê nẻo dặm ngàn