NGHĨA THƠ (Họa thơ Lê Đăng Mành) – Võ Tấn Hùng

Nặng nghĩa Xứ Dừa thương sớm nắng,

Đậm tình Đất Lửa nhớ chiều mưa.

 KHÔNG ĐỀ – Thy Lệ Trang / HỌA: Thư Hoàng; nguyênHOANG; Võ Tấn Hùng

Một phiến thi sầu trao lỡ dở Nửa vầng trăng lạnh rụng ơ hờ

GIAO TÌNH (Thuận – Nghịch độc) – Nguyễn Gia Khanh / HỌA: Thy...

Đàn gọi nhạn bay tung cánh vỗ Sắc khoe hoa tỏa ngát hương trao

XUÂN DẬU CẢM HOÀI – Xướng Nguyễn Công Đức & XUÂN VỀ ĐÔI VẬN...

Hai vai Hoàng đế vương mùi súng 
Vạn xác quân thù ngập bến sông 

XỨ NẪU – Xướng Võ Tấn Hùng & Vui họp mặt – Họa Võ...

Nem chua Chợ Huyện chung Bàu Đá,
Tuồng cổ Hòa Nghi dáng Tháp Hời.

XỬ LÝ (Họa thơ THƯ HOÀNG) –  Thy Lệ Trang

Giận chồng lãng mạn yêu hoa nguyệt Ghét thói  đa tình cợt gió trăng

GỬI NGƯỜI EM PHƯƠNG XA –  Thy Lệ Trang

ờ sông, khóm trúc nghiêng mình đợi Dãy nắng, hàng dừa dõi mắt trông

THOÁNG MƠ… –   Thy Lệ Trang / HỌA: Cao Bồi Già, ...

THOÁNG MƠ... * Họa bài ÁO DÀI của CAO BỒI GIÀ     Nắng lụa xôn xao, bóng ngã dài Em về ngơ ngẩn cúc vườn ai Tay vin tà...

THƠ HỌA (Thể thuận nghịch độc) – Thy Lệ Trang; nguyênHOANG

Thêm tiếc mộng tàn hương lửa nguội Khướt say hồn đắng rượu ly đầy

​ĐÊM VỠ …. Ngọc Liên cùng thi hữu

Tình kia đã biết là hư ảo 
Mộng đó sao còn gọi ấm êm