NGHĨA THƠ (Họa thơ Lê Đăng Mành) – Võ Tấn Hùng

Nặng nghĩa Xứ Dừa thương sớm nắng,

Đậm tình Đất Lửa nhớ chiều mưa.

MỪNG BẠN LÀM SUI – Thy Lệ Trang / HỌA: Cao Bồi Già-Phan Tự...

Cha tốt, mẹ hiền vun đấp phước
Con ngoan, rể quý dựng xây đời

 KHÔNG ĐỀ – Thy Lệ Trang / HỌA: Thư Hoàng; nguyênHOANG; Võ Tấn Hùng

Một phiến thi sầu trao lỡ dở Nửa vầng trăng lạnh rụng ơ hờ

GIAO TÌNH (Thuận – Nghịch độc) – Nguyễn Gia Khanh / HỌA: Thy...

Đàn gọi nhạn bay tung cánh vỗ Sắc khoe hoa tỏa ngát hương trao

Cám ơn – Xướng VÕ TẤN HÙNG & Họa Vui kết nghĩa Hoành Châu

Từng qua Mã Lĩnh trăng đèo mộng,
Có đến Đồ Bàn gió núi mơ?

CHIM LỒNG –  Đoàn Đình Sáng./ HỌA: Nguyễn Gia Khanh; Thy Lệ Trang 

Phận sãi chùa đành nương chốn ấy Con quan ghế vẫn giữ nơi này

NHỚ CHỊ – Thy Lệ Trang / HỌA: Phương Hà

Thềm khuya hiu hắt sương mờ nhạt Phòng vắng âm thầm bóng lặng câm

LÀNG TÔI – Lê Ngọc Hân / HỌA: nguyênHOANG

Sáng ra lũ sếu tung tăng lượn. Chiều đến bầy cò phấp phới bay.

BUỔI SÁNG TRONG VƯỜN – Thy Lệ Trang / HỌA: Như Thu, Nguyễn Đắc...

Xôn xao nắng lụa cài trên tóc
Ngơ ngác bồ câu lạc cuối vườn

XỨ NẪU – Xướng Võ Tấn Hùng & Vui họp mặt – Họa Võ...

Nem chua Chợ Huyện chung Bàu Đá,
Tuồng cổ Hòa Nghi dáng Tháp Hời.