KHÔNG ĐỀ – Thy Lệ Trang / HỌA: Thư Hoàng; nguyênHOANG; Võ Tấn Hùng

Một phiến thi sầu trao lỡ dở Nửa vầng trăng lạnh rụng ơ hờ

NGHĨA THƠ (Họa thơ Lê Đăng Mành) – Võ Tấn Hùng

Nặng nghĩa Xứ Dừa thương sớm nắng,

Đậm tình Đất Lửa nhớ chiều mưa.

KIẾP BÈO – Thanh Hà / HỌA:  Việt Hùng; Trần Đình Thiện; Miền...

Xơ xác gió vùi khi bão lũ Tả tơi sóng giật lúc mưa giông

THOÁNG MƠ… –   Thy Lệ Trang / HỌA: Cao Bồi Già, ...

THOÁNG MƠ... * Họa bài ÁO DÀI của CAO BỒI GIÀ     Nắng lụa xôn xao, bóng ngã dài Em về ngơ ngẩn cúc vườn ai Tay vin tà...

SAY TỈNH – Lý Đức Quỳnh

ay giàu dân nước, say nầy tỉnh Tỉnh lợi danh mình, tỉnh ấy say

MƯA LÒNG – Nguyễn Gia Khanh / HỌA: Tô Hoàng Nam

Êm ru khúc cũ hồn khơi nhạc Nhẹ bước ai xưa bóng gợi mùa

QUA ẢI – Thư Hoàng / HỌA: nguyênHOANG

Hồn trong tấm ảnh ngày qua vẫn... Nếp của thời gian vết lại không...

XỬ LÝ (Họa thơ THƯ HOÀNG) –  Thy Lệ Trang

Giận chồng lãng mạn yêu hoa nguyệt Ghét thói  đa tình cợt gió trăng

GIAO TÌNH (Thuận – Nghịch độc) – Nguyễn Gia Khanh / HỌA: Thy...

Đàn gọi nhạn bay tung cánh vỗ Sắc khoe hoa tỏa ngát hương trao

XỨ NẪU – Xướng Võ Tấn Hùng & Vui họp mặt – Họa Võ...

Nem chua Chợ Huyện chung Bàu Đá,
Tuồng cổ Hòa Nghi dáng Tháp Hời.