Mưa buồn tỉnh lẻ – Võ Tấn Hùng & Nốt nhạc trầm – Họa...

Tình xưa da diết vương mươi tháng,
Nghĩa cũ dùng dằng vướng mấy năm.

NHẶT HƯƠNG – Xướng Thư Hoàng & Đa cảm – Họa Nguyễn Huy Khôi

Vài vòng quay nữa đời thôi nhọc
Chút gió lên là giấc đủ mơ

Tương tư chiều – Bùi Nguyên Bằng

Góp mây vẽ bóng tìm nhân ảnh
Gom nắng về soi ký ức xa

Cảm tác trên sông Tiền – Bùi Nguyên Bằng

Vẳng nghe câu hát trên bờ vọng
Xót dạ xổ lồng giọt lệ tuông

GIẬT MÌNH – Võ Hùng Tấn

Trầm ngâm vài ý chung trà đắng,
Lặng lẽ đôi từ cốc rượu suông.

Tràm Chim thương nhớ – Bùi Nguyên Bằng

Ngan ngát tràm thơm len kẻ lá
Khói lam chiều quyện nóc nhà xa

NẶNG LÒNG – Võ Tấn Hùng

Làng Sen hoa đỏ ao bừng sắc,
Nhà Bác vườn xanh cau thoảng hương.

EM CÒN NHỚ – Xướng Hoành Châu & Dáng xưa – Họa Võ...

CHINH  phụ  sầu  nhìn  con  thiếu   bố  
CHIẾN binh  buồn thấy vợ không cha  

TƠ VƯƠNG – Võ Tấn Hùng

Nhớ lắm răng tê thơm ngọt mật
Quên sao rứa nớ lịm thanh đường.

TẶNG THƠ – Thư Hoàng

Suốt buổi ni sư đưa viết mãi
Hết giờ tác phẩm đến tay ngay