CHÙM THƠ – Nguyễn Huy Khôi

Bài bây nán lại vì duyên nghiệp

Nấn ná chưa đi mặc nợ trần

LÃO BUỒN –  Trần Như Tùng

Nói năng lắp bắp ngô ra sắn Ăn uống lùng nhùng đũa rớt chân

NẪU CẢ LÒNG – Võ Tấn Hùng

Mỏng tang ví lép rời xa túi,
Nhọn hoắt kim dài dí sát hông.

TỰ HÀO – Trần Tài Hiền / HỌA: Lê Ngọc Hân

Tai bập bõm không rành tiếng nhỏ. Mắt mơ màng chẳng rõ hình xa.

TỰ TRÀO 5 (Thể Điệp Ngữ) – Cao Bồi Già / HỌA:  ...

Nhếu nha nhếu nháo nhai cơm nát Gợn góc gợn gai sợ gió trời

NHƯ NỐI VẦN XUÂN – Mặc Phương Tử / HỌA: Lê Đăng Mành;...

Nước mây hiu hắt nhòa nhân ảnh Hoa lá mơ màng mộng khói sương.

ƯU ÁI NGƯỜI XA –  Thư Hoàng

Bên đời cô lữ nhành hoa thắm
Dưới nắng bôn ba cánh bướm hờ

THỞ THAN (Thủ Vĩ Đảo Ngữ Cú-Nghi Vấn Thể)- Cao Bồi Già / Họa...

            THỞ THAN (Thủ Vĩ Đảo Ngữ Cú-Nghi Vấn Thể)   Trời ơi, sao khổ thế này Trời? Tôi phải làm gì để cứu…tôi? Uống thuốc khi nào, hay chửa...

XIN HỎI – Bửu Tùng

Biển đã tiêu trừ xong độc chất
Bờ vừa khử diệt hết tà hơi

MỜI LÊN TÂY BẮC – motthoi / HỌA: Thy Lệ Trang, Sông Thu, Thục Nguyên

Bản thượng thoáng gây bao cảm xúc  Hoa rừng chợt gợi chút tình riêng