CAI THUỐC – Hải Rừng

Vì thân hãy bỏ thói quen nầy Ý thức cho mình thương tổ quốc

VIẾNG MỘ CỤ TÚ NHƠN ÂN – Võ Tấn Hùng

Đồng ruộng ba bề trông quạnh quẽ, Cỏ cây bốn phía thấy hoang liêu.

BÁC PHÓ NHÒM – Nguyên Triêu Dương

Bước lại  lả lơi lỏ mắt dòm

Liếc xéo láo liên tuồng di dỏm

GHẸO CÔ HÀNG XÓM – Đinh Vương Khanh.

GHẸO CÔ HÀNG XÓM   Hỡi nàng xuân thắm ngọc kiêu sa!. Sát dậu, ven rào sao cứ xa ? Lặng lẽ đi về em chiếc bóng  Âm thầm...

  DUYÊN VĂN – Vĩnh Hoàng

Viết mãi tứ thơ chưa trọn ý Đọc nhiều nghỉa chữ tạm xuôi vần

BÊN DÒNG THA LA – Hàm Chương

Buông lưới thuyền trôi nhàn thế tục
Nghiêng cười dáng đứng cuốn đời ta

CÁNH THƠ XUÂN (Họa thơ Phương Hà) – TÂM HƯƠNG

Câu thơ chúc Tết trông mau đến Cánh thiệp mừng Xuân cứ mãi chờ


wp booster error:
td_api_base::mark_used_on_page : a component with the ID: thumbnail is not set.

GỞI TÁO QUÂN – Bửu Tùng

Áo rộng cài khuy rời hạ giới Tờ dài quấn cuộn hướng cung mây

NIỀM ĐAU CỦA ĐÁ – Nguyên Triêu Dương

Gió quyện đầu non hồn gió  lạc Trăng lồng đáy nước bóng trăng rơi

BẠCH TỴ ĐỊA LINH SƠN – Hải Đăng Thế Tài

Miếu mạo đền đài, rồng phượng múa

Chùa chiền thánh địa, hạc quy linh