NẮNG PHƯỢNG CÒN THEO. – Thư Hoàng

Mừng giữa cuộc đời dù thượng hạ An trong tình bạn dẫu vàng thau

TÁM MƯƠI BA – Mai Quang

“Lão lai tài tận”, tài không tận “Bút hứng môn khai”, bút nỏ2 tà

CHÍCH CHÒE –   Lê Ngọc Hân

Khó nhọc ngày mưa không quản ngại. Gian nan tháng nắng chẳng nao lòng.

CHÙM THƠ –  Lê Văn Thanh

Hành trạng hữu thường, vô quái ngại Ngại nghi toan tính, ấy phi nhân

KÝ ỨC MÙA SAO SÁNG – Bửu Tùng

Dáng nhỏ kề vai đời rẽ lối Con thuyền lạc bến khuất mờ thêm

VỚT TRĂNG – Trần Như Tùng

Bóng vàng đáy nước tan rồi hợp Lấp lánh theo mành ánh nguyệt đăng .

PHỤ NỮ ANH HÙNG –  Hồ Hắc Hải

Giữ gìn sông núi chắc tay súng Anh dũng đảm đang phụ nữ ta

MAI – Lê Đăng Mành

Đã nhả tinh thần lay cát bụi Còn chưng hạo khí chuyển cung trời

CHÙM THƠ – Thái Xuân Nguyên

Mới sáng đang còn xanh sắc lá Sao chiều đã vội trắng màu ban ?

CHÙA CẦU (HỘI AN) – Cao Bồi Già

Chênh chếch đắm mình trong phố cổ Níu chân muôn kẻ một lần ngang !