NỖI LÒNG – Vũ Hùng

Thanh thản mẹ về nơi cõi Phật,
Xót xa con ở chốn trần gian.

Tình quê – Bùi Nguyên Bằng

Lúa chín hạt vàng chim chíu chít
Khói lam chiều lửng nóc nhà ai

Tôn vinh Nhà giáo – Hoa Lý

Mở đường tri thức gieo mầm tốt
Chỉ lối cương thường nẻo sáng trong
 

NGÀY XƯA ẤY – Văn Thanh

Hỏa pháo lưng trời soi dặm bước Nổi buồn ngập lối rọi hồn côi

CHÙM THƠ –   Xuân Lộc

Lệ chở tình nhà xuyên lớp đất Khói mang nghĩa nước vượt tầng mây

TỰ TÌNH PHỐ ĐÊM – Võ Tấn Hùng

Lẽo đẽo trăng theo từ cuối hẻm, Loanh quanh gió bám tận đầu thềm.

SUY GẪM – Lê Ngọc Hân

Bệnh tật hiểm nghèo bung khắp chốn. Thiên tai hung dữ giáng muôn phương

NHỚ BẠN THƠ –  Lê Ngọc Hân

Hạ qua  nhờ  bút mời người đến. Thu  tới mượn  thơ đón bạn về.

MŨI CÀ MAU – Võ Tấn Hùng

Gió lộng xôn xao xanh tán đước
Cờ bay rạo rực trắng thân tàu.

CHÚC TẾT – Trang Hạnh

Mây phen nhìn biển nhớ Hoàng Sa* Có lúc lên rừng tìm Quỷ Cốc**