NỖI BUỒN OANH OANH (Tung hoành trục khoán) – Thy Lệ Trang / HỌA:...

MẶT ngọc mái tây mang nỗi hận MÀY hoa sương ký khóc đêm dài

XUÂN ĐỘC HÀNH (Tung Hoành Trục Khoán) –  Lê Đăng Mành

ĐẮM ngoài cương tỏa chăm hào khí GIỮA mộng hải hồ dưỡng sắc thân

NỖI LÒNG – Vũ Hùng

Thanh thản mẹ về nơi cõi Phật,
Xót xa con ở chốn trần gian.

MẸ ƠI! – Võ Tấn Hùng

Tảo tần cơm áo thơm nguồn sống,
Chăm chút chồng con đẹp cõi đời.

CHÙM THƠ –   Du Phong / HỌA: Huy Vụ

Ngàn trùng bút vẫy lời tâm huyết, Góc sách tay lần chữ chính nhân.

CHỢ DÀI – VÕ TẤN HÙNG

Ghé tai thủ thỉ nghe đâm thích,
Nghiêng nón tỉ tê thấy phát ghiền!

Mưa buồn tỉnh lẻ – Võ Tấn Hùng & Nốt nhạc trầm – Họa...

Tình xưa da diết vương mươi tháng,
Nghĩa cũ dùng dằng vướng mấy năm.

NẪU CẢ LÒNG – Võ Tấn Hùng

Mỏng tang ví lép rời xa túi,
Nhọn hoắt kim dài dí sát hông.

XUÂN CON KHỈ – Văn Thanh

Khóm trúc thâm niên nhiều lá thắm Cành mai cổ thụ lắm hoa vàng

TƠ VƯƠNG – Võ Tấn Hùng

Nhớ lắm răng tê thơm ngọt mật Quên sao rứa nớ lịm thanh đường.