Cảm tác trên sông Tiền – Bùi Nguyên Bằng

Vẳng nghe câu hát trên bờ vọng
Xót dạ xổ lồng giọt lệ tuông

GIẬT MÌNH – Võ Hùng Tấn

Trầm ngâm vài ý chung trà đắng,
Lặng lẽ đôi từ cốc rượu suông.

Tràm Chim thương nhớ – Bùi Nguyên Bằng

Ngan ngát tràm thơm len kẻ lá
Khói lam chiều quyện nóc nhà xa

NẶNG LÒNG – Võ Tấn Hùng

Làng Sen hoa đỏ ao bừng sắc,
Nhà Bác vườn xanh cau thoảng hương.

EM CÒN NHỚ – Xướng Hoành Châu & Dáng xưa – Họa Võ...

CHINH  phụ  sầu  nhìn  con  thiếu   bố  
CHIẾN binh  buồn thấy vợ không cha  

TƠ VƯƠNG – Võ Tấn Hùng

Nhớ lắm răng tê thơm ngọt mật
Quên sao rứa nớ lịm thanh đường.

TẶNG THƠ – Thư Hoàng

Suốt buổi ni sư đưa viết mãi
Hết giờ tác phẩm đến tay ngay

Mỹ An chiều gợi nhớ Bùi Nguyên Bằng

Bảng lảng không trung đàn sếu gọi
Bồi hồi tiếng quốc vọng chân đệ

Chơi thuyền trên sông trăng – Bùi Nguyên Bằng

Sóng bạc sông vàng gương lấp lánh
Sương mờ bụi ngọc tỏa mênh mang
Trời dâng đêm quẩy ngàn sao sáng
Gió gọi ngàn cây lộng tiếng đàn

Cảm tác trên cầu Mỹ Thuận – Bùi Nguyên Bằng

Đất Vĩnh Long Hồ cây rợp bóng
Bến Tre Chợ Lách lá xanh vây
Mỹ Tho Chợ Nổi lòng lưu luyến
Đồng Tháp xa đưa sếu gọi bầy