Mưa buồn tỉnh lẻ – Võ Tấn Hùng & Nốt nhạc trầm – Họa...

Tình xưa da diết vương mươi tháng,
Nghĩa cũ dùng dằng vướng mấy năm.

NHẶT HƯƠNG – Xướng Thư Hoàng & Đa cảm – Họa Nguyễn Huy Khôi

Vài vòng quay nữa đời thôi nhọc
Chút gió lên là giấc đủ mơ

Viên Dung – Như Thị & GIỮA DÒNG NHÂN ẢNH – Mặc Phương Tử

Thanh tịnh Đạo tràng thường lặng lẽ
An nhiên bản thể phải âm thầm.

Tương tư chiều – Bùi Nguyên Bằng

Góp mây vẽ bóng tìm nhân ảnh
Gom nắng về soi ký ức xa

TRONG MẮT THIÊN CHÚA – Nguyễn Huy Khôi & THƠ ĐẠO và ĐỜI –...

Hương cây sữa đất càng nồng thắm
Mầm chữ chồi thơ mãi tốt xanh.

Bỗng hóa gần – Tứ tuyệt Võ Tấn Hùng & Ước thăm xứ Nghệ...

Xứ Nghệ về thăm dẫu một lần,
Dòng Lam, Núi Quyết ngỡ quê thân .

Cảm tác trên sông Tiền – Bùi Nguyên Bằng

Vẳng nghe câu hát trên bờ vọng
Xót dạ xổ lồng giọt lệ tuông

Qua Vĩnh Long – Xướng Võ Tấn Hùng & Nhớ hoài – Họa Hoành...

Vọng cổ ngọt ngào sao nhớ lạ,
Đào Tiên ngây ngất khó quên thay.

Tình yêu vi diệu – Xướng Thư Hoàng & THẾ ĐẤY! – Họa Trần...

Tài hoa ca khúc ân tình gửi
Diễm lệ thi từ mặc khách trông

GIẬT MÌNH – Võ Hùng Tấn

Trầm ngâm vài ý chung trà đắng,
Lặng lẽ đôi từ cốc rượu suông.