ĐÒ NGANG – Văn Thanh / HỌA: Mạnh Trương, Phương Hà, Hoàng Từ, Như...

Áo trắng là bay trên bến cũ Bóng dài nghiêng trải xuống bờ xưa

KHÓ SAY (Kính họa “Tỉnh Say” của Kha Tiệm Ly)  – Đan Ngọc

Tên buốt thấu  tim mà cứ tỉnh Vò khô cạn đáy mãi chưa say


wp booster error:
td_api_base::mark_used_on_page : a component with the ID: thumbnail is not set.

TÌNH MẸ – Cao Linh Tử

Lá chuối buồng cau đồng phục mới
Con gà thúng bắp chiếc xe cùi

BA MƯƠI CHÍN ĐỘ C. – Độc Hành

Âm u vòm tím che dim má
Lất phất ngọn nồm thoảng mát da

NGẠI NGẦN – Phương Hà / HỌA: NguyênHoang, Thục Nguyên, Văn Thanh, Bửu...

Xưa không dám ngỏ lời nhung nhớ
Nay vẫn chôn vùi nỗi xuyến xao

VUI QUÁ TRỜI – Trương Văn Lũy

Mơ mơ gió lặng nhìn mây trắng
Mộng mộng sương tan ngắm nắng ngời

ANH HÙNG DÂN TỘC (Liên hoàn) – Lê Đăng Mành / HỌA: Phan...

Nhân Tông thiền khí vang phương ngoại
Nguyễn Huệ chiến công dội cõi ngoài

“XƯƠNG RỒNG”* – Thái Quốc Mưu

Đồi dốc đất cằn trơ bãi cỏ
Dòng khe nước ẩm ngát mùi hoa

ĐĂNG SƠN – Lê Hoàng

Mái ngói vút cao phong cảnh Phật
Tuyết sương mờ phủ nóc dinh Quan

NHỚ MẸ (Thuận-nghịch độc) – Nguyễn Gia Khanh

Nhòa nhạt ảnh xưa hình bóng vắng
Vấn vương niềm cũ mộng đêm tàn